Data:  18 maja 2018 (sobota)

Miejsce: Ul. Kopernika 2c, Mrągowo

Organizator: UKS Fight Club Mrągowo

Patronat : Burmistrz Miasta Mrągowo

Uczestnicy: Zawody mają charakter otwarty dla przedstawicieli różnych szkół walki, które zaakceptują regulamin zawodów.

 

Plan zawodów:

Piątek ( 17.05.2019)

17:00-19:00 Rejestracja i waga

Sobota ( 18.05.2019)

6:30-8:00 Rejestracja i waga

8:15 Odprawa trenerska i sędziowska

9:00 Start zawodów

13:00 Oficjalne otwarcie zawodów

 

UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

 

Konkurencje:

 • K1
 • Kick light
 • Point Fight
 • Kalaki
 • Techniki specjalne

 

 

Kategorie wiekowe:

Dzieci Młodsze- poniżej 7 lat

Dzieci Starsze – ukończone 7,8,9 lat

Kadeci Młodsi – ukończone 10,11,12 lat

Kadeci Starsi – ukończone 13,14,15 lat

Juniorzy – ukończone 16,17 lat

Seniorzy – ukończone 18 lat i starsi

 

Zasady zgłaszania zawodników do poszczególnych konkurencji:

KALAKI (Touch Contact) – Dzieci Młodsze, Dzieci Starszych, Kadetów Młodszych,

 

POINT FIGHTING (semi contact) jest dla Dzieci Starszych, Kadetów Młodszych, Kadetów Starszych, Juniorów i Seniorów

 

KICK LIGHT dla Kadetów Młodszych, Kadetów Starszych, Juniorów i Seniorów

 

K-1 dla Juniorów i Seniorów

 

TECHNIKI SPECJALNE dla Dzieci Młodszych

 

 

W Kick Light i K-1 zawodnicy zgłaszają się tylko w jednej, swojej kat. wagowej.

 

UWAGA:

- zawodnik startujący w konkurencji K1, nie może startować w konkurencjach walk planszowych

 

 

Zawodnicy startujący w konkurencjach

 

Kategorie wzrostowe konkurencji dzieci młodsze – Kalaki:

 • Podział według zgłoszeń

 

Kategorie wzrostowe konkurencji dzieci starszych – Pointfighting i Kalaki:

 • 125 cm, - 135 cm, -145 cm, - 155 cm, + 155 cm

 

Kategorie wzrostowe konkurencji kadetów młodszych – Pointfighting i Kalaki:

 • 135 cm, -145 cm, - 155 cm, + 155 cm

 

Kategorie wzrostowe Point fighting:

Kadeci Starsi:

dziewczęta - 155 cm, - 165 cm, + 165 cm

chłopcy - 150 cm, - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm

 

Juniorzy:

kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm

mężczyźni - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

 

Seniorzy:

kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm

mężczyźni - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

 

Kategorie wagowe Kick Light:

Kadeci Młodsi:

dziewczęta - 35 kg, - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, + 50 kg

chłopcy - 30 kg, - 35 kg, - 40 kg, - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg

 

Kadeci Starsi:

dziewczęta - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, + 55 kg

chłopcy - 45 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, - 65 kg, + 65 kg

 

Juniorzy:

kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, + 80 kg

 

Seniorzy:

kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, - 85 kg, - 90 kg, + 90 kg

 

Kategorie wagowe - K1 (od 16 lat decyduje data urodzenia)

Juniorzy:

kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, + 80 kg

 

Seniorzy:

kobiety - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, + 60 kg

mężczyźni - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, - 85 kg, - 90 kg, + 90 kg

 

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WZROSTOWYCH, WAGOWYCH, WIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB

 

 

Warunki uczestnictwa :

W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy spełniający następujące warunki:

-Potwierdzone ubezpieczenie

-Aktualne badania lekarskie lub oświadczenie zawodnika/ opiekuna prawnego

-Uiszczenie opłaty startowej w wysokości 60 złotych od osoby startującej

- Zgłoszenie przesłane za pomocą programu rejestracyjnego dostępnego pod adres http:\\wak1f-gbf.zawody.online  do wyznaczonej przez organizatora daty tj. 12.05.2019r

- Oświadczenie oraz regulamin podpisane przez trenera lub kierownika ekipy (podpisane pozostawić podczas rejestracji)

 

Koszty obsługi sędziowskiej:

Opłata klubowa na pokrycie kosztów sędziowania imprezy (od drużyny liczącej 5 zawodników):

100 zł – jeśli klub nie posiada sędziego z licencją

0 zł – jeśli klub posiada sędziego z licencją (licencję należy okazać podczas rejestracji).

UWAGA: sędziowie i praktykanci mają obowiązek pozostać do końca zawodów.

 

Dodatkowe informacje:

NAGRODY: medale i dyplomy

OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie, możliwość cateringu

REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE: Ważenie i mierzenie jest obowiązkowe. Zawodnicy którzy nie stawią się na pomiary będą zdyskwalifikowani. Prawidłowa waga i wzrost zawodnika musi być zgłoszony w programie rejestracyjnym i weryfikowana podczas rejestracji. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość weryfikacji wagi i wzrostu przez sędziego głównego. W programie rejestracyjnym decyduje data urodzenia a nie sam rok urodzenia.

LINK DO REJESTRACJI: http:\\wak1f-gbf.zawody.online

 

 

DO ZOBACZENIA!

 

 

Kontakt do organizatora:
Tomasz Bieńkowski  tel. 790644578
Zuzanna Nurczyk tel. 502949193

Zapraszamy

 

 

Przykładowe noclegi:

 

 

Strona wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/559284221226405/

 

 

 

Prosimy przeczytać !

 

 1. Organizator nie zapewnia sprzętu do walki. Posiadajmy choćby kilka kompletów bezpiecznego regulaminowego sprzętu (ochraniacze piszczeli, ochraniacze stóp ("zakrytą piętą", ochraniacz krocza, kask, szczęka, rękawice, ochraniacze piersi u kobiet). "Rozbite", uszkodzone rękawice nie będą honorowane.
 2. Dzieci Starsze i Kadeci Młodsi mają obowiązek, we własnym zakresie, posiadać kaski z "maskami" chroniącymi twarz. UWAGA Nie podlega to żadnym wyjątkom. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników.
 3. Sędziowie i organizatorzy decydują czy sprzęt nadaje się do walki
 4. Ochraniacze na piersi u kobiet obowiązkowe są u Juniorek i Seniorek, zalecane w młodszych grupach wiekowych. Ochraniacze krocza obowiązkowe są u wszystkich mężczyzn i chłopców a zalecane u kobiet i dziewczynek Zalecane są także ochraniacze zębów u dzieci które regulaminowo walczą w kaskach z "maskami".
 5. Podczas rywalizacji obowiązują stroje do sztuk walki. Prezentujmy się godnie. Dresowe spodnie z kieszonkami i zwykłe spodenki sportowe nie będą honorowane zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i obrazu zawodów i wizerunku organizatorów..
 6. W rywalizacji Kick Light zawodnik może posiadać dowolny strój do sztuk walki (zarówno długie jak i krótkie spodenki).
 7. W rywalizacji pointfighting zawodnik musi posiadać długie spodnie.
 8. We wszystkich formułach koszulka musi być wpuszczona w spodnie, w wypadku kimona lub innego tego typu tradycyjnego stroju linia bioder musi zostać oznaczona pasem. Ułatwia to sędziowanie i karanie za niedozwolone techniki.
 9. Kluby powinny posiadać własnych sędziów aby zapewnić sprawiedliwe werdykty i ułatwić sprawne przeprowadzenie imprezy. Sędziowie pochodzący z jednego klubu, choć nie maja złych intencji, często preferują określony styl i techniki. Szersze grono arbitrów oznacza wszechstronniejsze sędziowanie.
 • Bądźmy krytyczni wobec siebie, walczmy czytelnie dla sędziów i wyraźnie

wygrywajmy pojedynki, wtedy uchronimy się przed wszelkimi nieporozumieniami Przy wyrównanej zaciętej walce sędziowie muszą przyznać zwycięstwo któremuś z zawodników. Jeden z nich zawsze poczuje się pokrzywdzony.

 • Pamiętajmy o tym, że osoby zaangażowane zawsze widzą nawet najmniejsze sukcesy swojego faworyta, których nie zawsze może dostrzec sędzia.
 • UWAGA jakiekolwiek próby wywierania presji na sędziach podczas walki przez sekundanta, zawodnika, kibiców lub członków ekipy, mogą być karane, w tym dyskwalifikacją.
 • Walka na planszy ma charakter czysto techniczny. Taki charakter będzie ściśle i niezwykle restrykcyjnie przestrzegany. Niedopuszczalne są żadne ciosy, które grożą K.O. lub zagrażają zdrowiu rywala.
 • Walka na planszy ma charakter czysto techniczny. Nie dopuszczone jest zmuszanie przeciwnika, poprzez grad ciosów, do opuszczenia pola pojedynku wymuszając w ten sposób "wyjścia". "Wyjścia" za planszę uznawane są tylko wtedy, gdy rywal sam, bez żadnego kontaktu z oponentem, opuści pole . Regulamin walk planszowych ma na celu rozwój techniczny uczestników.
 1. Cztery „wyjścia” oznaczają dyskwalifikację.
 • Zawodnik, przed walką, powinien czekać gotowy, w regulaminowym sprzęcie, przy planszy, w przeciwnym razie ma tylko 1 minutę na stawienie się. UWAGA Inaczej zostanie zdyskwalifikowany ponieważ impreza musi przebiegać sprawnie.
 • Źle zgłoszeni zawodnicy (waga, wiek, wzrost) zostaną zdyskwalifikowani
 • Opłatę startową płacimy od ilości zgłoszonych wcześniej uczestników. Od zdyskwalifikowanych podczas rejestracji zawodników także pobierana jest opłata startowa.
 • Po dacie terminu zgłoszeń (także w dniu zawodów) niemożliwe będą jakiekolwiek zmiany w rozpiskach walk.
 • UWAGA Kontrola podczas rejestracji to tylko dodatkowe środki ostrożności ze strony organizatorów. Za bezpieczeństwo ekipy odpowiada trener/kierownik drużyny
 • Zawodnik powinien posiadać podczas rejestracji odpowiednie badania lekarskie, ubezpieczenie NW oraz dokument tożsamości. Ich brak jest równoznaczny z dyskwalifikacją.
 • Dopełniajmy wszystkich niezbędnych formalności! My trenerzy odpowiadamy przed prawem za zdrowie i życie naszych podopiecznych!
 • Prosimy wszystkich uczestników - zawodników, trenerów i rodziców o kontrolowanie negatywnych emocji. Stres związany z zawodami prowadzi często do nerwowego zachowania i wyrażania głośno pochopnych opinii. Szanujmy się nawzajem. Impreza ma charakter sportowy. Naszym celem jest rozwój zawodników, wspólne przeżycia sportowe a przede wszystkim uczciwość wobec siebie.
 • Zadaniem trenerów jest zadbanie o wizerunek swojej drużyny w tym także zachowanie kibiców.